·CN10· REBRÀ LA MEDALLA DEL CENTENARI DE LA RACV


·CN10· REBRÀ LA MEDALLA DEL CENTENARI DE LA RACV

 

Benvolguts amics, és per a nosatros un plaer poder anunciar-vos que el pròxim dimecres 25, serem obsequiats en la Medalla del Centenari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, la qual rebrem en presència de la seua Junta de Govern de la mateixa. Per això, volem convidar-vos a dit acte, que tindrà lloc en el carrer Avellanes 26 de la Ciutat de Valéncia a les 19 hores. Tot aquell soci de CN10 que vullga assistir, haurà d’enviar un correu informant de la seua assistència a info@cn10.es.

Moltes gràcies a tots.

·CN10· RECIBIRÁ LA MEDALLA DEL CENTENARIO DE LA RACV

Bienvenidos amigos, es para nosotros un placer poder anunciaros que el próximo miércoles 25, seremos obsequiados con la Medalla del Centenario de la Real Academia de Cultura Valenciana, la cual recibiremos en presencia de su Junta de Gobierno. Por eso, queremos invitaros a todos a dicho acto, que tendrá lugar en la calle Avellanas 26 de la Ciudad de Valencia a las 19 horas. Todo aquel socio de CN10 que desee asistir, tendrá que enviar un mail informando de su asistencia a info@cn10.es.

Muchas gracias a todos.

·CN10· WILL RECIEVE LA MEDALLA DEL CENTARIO DE LA RACV

Welcome, is for us a pleasure to announce you that the next Wednesday 25, we will be obsequied with “La Medalla del Centenario de la Real Academia de Cultura Valenciana”. We want to invite you all to this act, which will take place in Calle Avellanas 26, Valencia at 19:00. Every Curva Nord member who wants to assist must send an e-mail to info@cn10.es.